Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

dr inż. Krzysztof Michalak
Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
kmichalak@wi.zut.edu.pl, budnek WI1 pokój 125